U bevindt zich op de archief pagina van koudum.nl, klik hier om terug te gaan naar koudum.nl
It Doarp
 

Dorpsvisie

Op 1 december 2011 is de dorpsvisie opgeleverd aan Dorpsbelangen en aangeboden aan burgemeester Hayo Apotheker.

De Visie is digitaal gepubliceerd in de vorm van een PDF bestand op een USBeantsje stick. 

Download hier de dorpsvisie Koudum 2025.

Dorpsbelangen Koudum

"Vereniging ter bevordering van Dorpsbelangen te Koudum" (DBK) zo is de statutaire naam. Opgericht op 3 maart 1913. De vereninging heeft tot doel het bevorderen van de belangen van het dorp Koudum, in de ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen, het plegen van overleg met het Gemeentebestuur van Nijefurd, het voeren van acties, het houden of doen houden van van lezingen, het verspreiden van geschriften, het bevorderen van het vreemdelingenverkeer en in het algemeen het bevorderen of tot stand brengen van al die zaken, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

DBK telt op dit moment een kleine 1000 leden, op meer dan 90% van alle adressen te Koudum.

Contributie en ledenadministratie

De contributie is 15,00 euro per jaar en gaat per automatische incasso.Elders op deze websitepagina vindt u het in te vullen (SEPA) formulier.

De automatische incasso wordt jaarlijks geïnd in de maanden april/mei.
U ontvangt de dorpskrant Bulte Nijs dan gratis 10 keer per jaar.

Ledenadministratie Dorpsbelangen Koudum

p/a dhr. Sjouke Hoekstra, Bovenweg 35, 8723 EC Koudum.

e-mail: dbkoudum@gmail.com

Bestuur

Bas Oosterbaan | Voorzitter | Doerebout 5, 8723HD Koudum 0514-521763

Joke van der Kooi | Secretaris |Gerben Ypmastraat 28| 523020

Wieneke Riemersma |Notuliste | Havenkade 10 | 851417

Gerben Brouwer | algemeen lid | Spoarleane 6 |522725

Andries Hoekema | Penningmeester | 't Heale paed 13 | 522790

Nienke Dijkstra-de Groot | algemeen lid | Nieuweweg 5 | 521322

Theunis de Vries | algemeen lid | Spoarleane 1 | 522828

Secretariaat Dorpsbelangen Koudum

Joke van der Kooi

Gerben Ypmastraat 28
8723 CR Koudum

0514 -523020

e-mail: dbkoudum@gmail.com